Text Compare Tooldiff-online

Możesz łatwo porównać pliki tekstowe i podzielić się wynikami z przyjaciółmi

Jak porównać tekst
W świecie technologii, diff oznacza narzędzie do porównania plików lub tekstów, które generuje listę różnic między nimi.
W przeciwieństwie do "edit distance notions" stosowanych do innych celów, diff jest zorientowany na wiersze tekstu, a nie na pojedyńcze znaki. Tak jak odległości Levenshteina, które próbują określić najmniejszy zestaw usunięć i insercji aby stworzyć jeden plik z drugiego.
Wynik diff jest wyświetlany w standardowym formacie, który jest czytelny dla ludzi i maszyn. Format ten pozwala utworzyć plik bazując na danym pliku i zestaw zmian. Najczęstszym użyciem diff'a jest porównanie dwóch wersji tego samego pliku. Wyjście z tej operacji jest nazywane "diff", sametimes również patch (od unixowego patch) lub w delta.
Wyjścia narzędzi porównywania tekstów są również nazywane "diff"; jak użycie słowa "grep" dla opisu czynności wyszukiwania, słowo diff to jest używane w żargonie jako czasownik do obliczania różnicy.